Lange wachtrij sociale huurwoningen

Lange wachtrij sociale huurwoningen

Geplaatst op 28-11-2018

De wachtrij voor een sociale huurwoning in Breda bedraagt ruim 4,5 jaar. De 1.200 sociale huurwoningen die het nieuwe Bredase stadsbestuur voor de komende vier jaar belooft zijn dan ook hard nodig.

Dat blijkt uit de jaarcijfers over 2017 van Klik voor Wonen, de gezamenlijke verhuurwebsite van de drie grote woningcorporaties in Breda, WonenBreburg, Alwel en Laurentius.

De gemiddelde inschrijftijd voor een woning in de sociale sector (tot 710,68 euro) is in 2017 met ruim een half jaar toegenomen ten opzichte van de jaren daarvoor. Volgens de jaarcijfers zijn 106 nieuwe woningen in de verhuur gekomen. Maar die zijn bij lange na niet voldoende om aan de grote vraag te voldoen.

Versneld bouwen
Het nieuwe Bredase college heeft als een van de speerpunten om versneld 1.200 sociale huurwoningen te bouwen de komende vier jaar. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de woningcorporaties. Om de stevige ambitie te realiseren wil het stadsbestuur een programma 'versneld bouwen' opstellen. Samen met de corporaties wil het daarnaast een taskforce opzetten om doorstroming vanuit een sociale woning naar een koopwoning te bevorderen.

Nog een reden voor de toegenomen gemiddelde inschrijftijd: flink minder statushouders hebben vorig jaar een woning toegewezen gekregen (97 t.o.v. 231 in 2016). Meer mensen die langere tijd inschreven stonden zijn hierdoor aan een huurhuis geholpen, en dat heeft effect op de gemiddelde tijd waarop een huurder zich inschrijft voor een woning en die accepteert.

300 woningen meer verhuurd
Ondanks de langere wachttijd zijn er vorig jaar ruim driehonderd woningen meer verhuurd via Klik voor Wonen dan in de twee jaar daarvoor. Dat komt onder andere door de 106 nieuwe woningen, meer verhuringen van bestaande woningen in de sociale huur en huurprijsverlagingen.

In de vrije sector (boven 710,68 euro) zijn 116 woningen verhuurd. Vier jaar geleden was dit aantal bijna drie keer zo groot. Die afname komt doordat corporaties enerzijds de huurprijzen onder de sociale huurgrens houden, en anderzijds sommige dure huurcomplexen verkopen.

Studentenkamers
Via de website van Klik voor Wonen zijn vorig jaar 523 studentenkamers verhuurd. Eenderde aan studenten die al in Breda woonden, tweederde aan studenten van buiten Breda. De wachtrij voor een studentenkamer met gedeelde keuken en sanitair is ongeveer vier maanden en daalt licht ten opzichte van eerdere jaren. Wie een zelfstandige studentenwoning wil, wacht ongeveer twee jaar.

Nieuwsoverzicht