Beperking renteaftrek

Beperking renteaftrek

Geplaatst op 09-01-2019

Het jaar 2018 is bijna voorbij. Dat betekent dat er een aantal dingen gaan veranderen. Per 1 januari 2019 treedt onder andere een regeling in werking, die de renteaftrek vermindert. In dit artikel behandelen we enkele maatregelen, die vanaf het nieuwe jaar gaan gelden.

Renteaftrek beperking
Per 1 januari 2019 wordt er een nieuwe renteaftrekbeperking geïntroduceerd in de vennootschapsbelasting. Dit gaat invloed hebben op de vastgoedsector.

De regeling beperkt voor iedere belastingplichtige de aftrek van netto rente (rentelasten minus rente-inkomsten) tot 30% van de ‘fiscale’ Ebitda (winst vóór aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen.).

De aftrekbeperking is van toepassing op rente verschuldigd aan verbonden partijen. Bijvoorbeeld aandeelhouders en banken. Jaarlijks is in ieder geval één miljoen euro aan netto rente per belastingplichtige aftrekbaar of de volledige rente als dat minder is dan een miljoen.

Afschrijfbeperking
Vanaf het nieuwe jaar mag u op gebouwen in eigen gebruik nog slechts de tot de WOZ-waarde afschrijven in plaats van tot 50% van de WOZ-waarde. Let op: Deze beperking geldt enkel voor de vennootschapsbelasting, waardoor gebouwen in eigen gebruik bij ondernemers in de inkomstenbelasting nog wel tot 50% van de WOZ-waarde kunnen worden afgeschreven.

Nieuwsoverzicht